TG 20601  Canes rør-i-rør system


Innehaver

Canes AS
Eikringen 13
3036 Drammen
Norge

www.canes.no

Kontaktperson innehaver

Andre Tvedt andre@canes.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Canes rør-i-rør-system er et system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann i bygninger.