TG 20601 


Holder

Canes AS
Kallumveien 16
1524 Moss
Norge

www.canes.no

Contact person holder

Andre Tvedt andre@canes.no

Contact person SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Canes rør-i-rør-system er et system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann i bygninger.