TG 20435  Imperial rør-i-rør-system


Innehaver

Nye Imperial Engros as
Postboks 98
4302 Sandnes
Norge
51 60 17 90
www.imperialengros.no

Kontaktperson innehaver

Kjell Arne Stokka kjell@imperialengros.no

Kontaktperson SINTEF

Dag Fredrik Nedberg fredrik.nedberg@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann