TG 20468  TECEflex nordic rør-i-rør system


Innehaver

TECE Norge AS
Snipetjernsveien 4
1405 Langhus
Norge
03654
www.tece.no

Kontaktperson innehaver

Geir Herdlevær geir.herdlevaer@tece.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann