TG 20312  LK Universal rør-i-rør system


Holder

LK Systems AB
Box 66
161 26 Bromma
Sverige
+46406985000
www.lksystems.se

Contact person holder

Mats Åstrøm mats.astrom@lksystems.se

Contact person SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann