TG 20312  LK Universal rør-i-rør system


Innehaver

LK Systems AB
Box 66
161 26 Bromma
Sverige
+46406985000
www.lksystems.se

Kontaktperson innehaver

Hans Göttinger Hans.Gottinger@lksystems.se

Kontaktperson SINTEF

Dag Fredrik Nedberg fredrik.nedberg@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann