TG 2464  JRG Sanipex rør-i-rør system


Innehaver

Georg Fischer JRG AG
Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach
Sveits

www.gfjrg.com

Kontaktperson innehaver

Michael Ries michael.ries@georgfischer.com

Kontaktperson SINTEF

Dag Fredrik Nedberg fredrik.nedberg@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann